Innovació

Aplicant els últims avenços en investigació bàsica i clínica, desenvolupem eines innovadores per millorar el diagnòstic i tractament dels nostres pacients.

Investigació Multidisciplinar

Desenvolupem treballs en col·laboració amb professionals de diferents disciplines, sumant així l’experiència de diferents especialistes , clau per aconseguir projectes innovadors.

Investigació Translacional

Desenvolupem una investigació que genera un benefici directe per al pacient. Així, investigació clínica i fonamental es desenvolupen de forma conjunta per a donar resposta a les necessitats dels nostres pacients.

Medicina 4P

Realitzen una activitat que té com a objectiu avançar en el desenvolupament d’una medicina Participativa, Personalitzada, Predictiva i Preventiva.

Treball en Equip

Realitzem treballs de forma col·laborativa amb l’objectiu de sumar forces per un fi comú.

Educació i Formació

Desenvolupem una constant activitat docent i formativa per el desenvolupament de metges residents, estudiants de grau i màster, doctorands i personal tècnic.

LES NOSTRES FITES

Hem demostrat que la hipòxia intermitent en un model murí indueix una remodelació cardiovascular reversible

Hem demostrat que la gestió del pacient amb sospita d’apnea del son des d’Atenció Primària resulta més cost-efectiu que la gestió de les Unitats Especialitzades del Son

Hem desenvolupat la primera tecnologia predictiva de resposta al tractament amb CPAP per la gestió personalitzada de l’apnea del son

Hem identificat que el tractament de l’apnea del son amb CPAP disminueix la pressió arterial

Les principals línies d’investigació combinen la recerca bàsica i traslacional

LINÍES DE RECERCA

Maneig de pacients amb sospita de síndrome de l’apnea obstructiva del son en Atenció Primària: Xarxa d’Assistència Territorial

Nous objectius terapèutics en la prevenció cardiovascular primària: projecte ILERVAS

Cura Personalitzat Connectat de Pacients Crònics Complexos

Síndrome de l’Apnea Obstructiva del Son i comorbiliddes amb elevada mortalitat i impacte social: Malaltia Cardiovascular

Big Data en la Síndrome de l’Apnea Obstructiva del Son

Translational Research
in
Respiratory Medicine